Mer tid till annat!

TelMe Logistik
– det kompletta logistiksystemet
TelMe Human Resources
– avancerade HR-funktioner
som är lätta att använda
TelMe MobiDoc
– scanning och dokumenthantering
med mobila funktioner
TelMe Vikarie
– vikarietillsättning via SMS
TelMe Event & Konferens
– hanterar deltagarna på
dina event och konferenser
TelMe Jobbansökan
– personalrekrytering
på ett enkelt sätt
TelMe TickIt
– ett komplett biljettsystem
TelMe Smart Integration
– sömlös integration enkelt

TelMe   –  applikationer som ger dig mer tid över till andra arbetsuppgifter:

Logistik

TelMe Logistik är den kompletta digitala verktygslådan för alla som arbetar med en fordons­park och transporter. Med sina funktioner för bland annat scheman, differentierad prissättning, mobil rapportering och kommunikation via SMS och e-post underlättar den det dagliga arbetet betydligt.
Läs mer...

Human Resources

TelMe Human Resources är personal- och resurshanteringssystemet som ger dig optimalt stöd i din planering.
Läs mer...

MobiDoc

TelMe MobiDoc är är scannings- och dokumenthanteringssystemet som förenklar flödet i ditt arbete.
Läs mer...

Vikarie

TelMe Vikarie hjälper dig att snabbt tillsätta vakanta tjänster. Det är enkelt, sparar tid och resurser samt ger resultat med hög kvalitet. TelMe Vikarie används inom vård och omsorg samt barn och skola i flera kommuner runt om i landet.
Läs mer...

Event & Konferens

TelMe Event & Konferens är ett komplett verktyg för hantering av deltagare på event och konferenser. Systemet ger överblick samtidigt som det medför en ökad tillgänglighet för deltagarna.
Läs mer...

Jobbansökan

Med TelMe Jobbansökan kan du lätt bygga upp en sökbar databas av personer som passar till olika tjänster i din verksamhet.
Läs mer...

TickIt

Med TelMe TickIT får du ett komplett biljettsystem med anpassade automater, betalningslösning, administrativa gränssnitt och driftövervakning.
Läs mer...

Smart Integration

Smart Integration är TelMes modul för integration med de mest använda adminstrativa systemen på marknaden.
Läs mer...

Är du vår nya utvecklingspartner?

Finns inte det system du behöver på marknaden än? Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla applikationer i samarbete med våra kunder, och med stor lyhördhet för våra kunders behov kan vi snabbt och kostnadseffektivt leverera en färdig produkt.
Kontakta oss med din idé

Funktionalitet:

Sedan utvecklingsstarten i början av 90-talet har TelMe kontinuerligt försetts med nya och förbättrade funktioner och är idag ett lättarbetat och smidigt verktyg för planering, dokumentation och kommunikation.
TelMe finns i dagsläget anpassat till flera olika verksamheter, och vidareutvecking och anpassning pågår hela tiden. Här är grundfunktionerna i TelMe.

Enkelt

TelMe är utvecklat i nära samarbete med användarna. Gränssnittet är enkelt, arbetseffektivt och lätt att hantera.

Webbgränssnitt

TelMe finns på våra servrar och kan därför nås från alla internetanslutna datorer via säker anslutning. Det krävs därmed inga tekniska anpassningar eller extra investeringar hos kunden.

Kommunikationsverktyg

TelMe är ett utmärkt kommunikations­verktyg som kan skicka både SMS och e-post, samt ta emot och sortera SMS.

Import/Export

TelMe har stöd för import och export från och till andra system genom bland annat Excel-blad och direkt koppling till existerande miljöer/applikationer.

Rapporter

Underlag för olika rapporter kan lätt hämtas ur TelMe, till exempel löneunderlag, fakturaunderlag, statistik och uppföljning.

Support

När frågor uppstår är det alltid nära till supporten, både via mejl och telefon.

Kundanpassningar och skalbarhet

TelMe är en digital verktygslåda full med funktioner och API:er för att skapa kundanpassade lösningar med hög skalbarhet och tillgänglighet. Vi är ett självklart val för dig som vill skapa en dynamisk plattform med ett stort miljötänk. TelMe anpassas vid uppstart till verksamhetens behov. Systemets uppbyggnad ger oss en unik möjlighet att växa tillsammans med våra kunder för att skapa nya affärer.

TelMe är en molntjänst utan kostnader för installation eller investering i hårdvara och du använder din befintliga utrustning på valfri plattform. Med integration till både Visma faktura och Visma lön gör en av våra typiska kunder, THL Transportservice AB i Göteborg, mycket stora tidsbesparingar i administrationen varje månad.