fbpx

TELME™

Funktioner

Telme är en digital verktygslåda full med funktioner och API:er. Du får jobba i en avancerad dynamisk logistikplattform med ett stort miljötänk. Den är helt verksamhetsanpassad och ger stora tidsbesparingar i administrationen varje månad för kontoret, kunden och chaufförerna.

Asfalts Modul

Asfalts Modul
Hantering av transporter inom asfaltläggning

Körorder

Körorder
Planering och hantering av fordonstransporter och körning från ordermottagning till fakturaunderlag.

Arbetsorder

Arbetsorder
Planering och hantering av arbetsorder för personal. Arbetsorder kan kopplas till arbetsuppgifter och/eller till objekt.

Busstransport

Busstransport
Hanterar planering, och orderhantering för bussbolag. Samtliga rutiner från bokning till fakturaunderlag.

Maskinhyra

Maskinhyra
Uthyrning av maskiner för full kontroll på maskinens status.

Betongindustri

Betongindustri
Komplett hantering och planering av transporter för betongindustrin.

Quality Management System

Quality Management System
Ledningssystem för hela eller delar av företaget kan enkelt göras tillgängligt i appen för alla användare, personal eller övriga berörda.

Dokumentarkiv

Dokumentarkiv
Sparade dokument för objekt, personal, ledning, kvalitetssäkring, iso-certifiering eller andra aktiviteter i verksamheten.

Bränslejournal

Bränslejournal
Via appen kan du enkelt ange tankat mängd, körda kilometer eller timmar och får sedan ut snitt och CO2-värden. Rapporter kan enkelt tas fram för återrapportering och kontroll.

Trafikledning

Trafikledning
För transportbranschen hanteras trafikledningen sina fordon genom ett mycket väl utbyggt system som fångar alla frågor under dagen och där man ständigt har informationen direkt inom räckhåll.

Schemaplanering

Schemaplanering
Hanterar planering för personalgrupper.

Vikarieanskaffning

Vikarieanskaffning
Även kallad TelMe vikarie. Denna modul

Tidrapportering

Tidsrapportering
Konsulttid eller bara arbetstid, det spelar ingen roll i appen kan du starta och avsluta dina tider och det skapas då en automatisk tidrapport som kan vara underlag för lön.

Eventplanering

Eventplanering
Större event med stort antal deltagare som skall registreras, faktureras och fördelas på olika aktiviteter.

Lönemodul

Lönemodul
Rapporterade tider i form av Arbetsorder eller Körorder eller på annat sätt registrerad tid. Modulen hantera frånvaro så som VAB, semester eller annat. Arbetsmarknadens regler kan läggas in för en komplett lönehantering.

Biljett

Biljett
Modul för hantering av biljettförsäljning i tex kioskterminal med kortbetalning.

Formulärhantering

Forumlärhantering
En editor för att ta fram registreringsformulär. Användningsområden kan vara registrering vid event, personalrekrytering (jobbansökan), intresseformulär, kontaktformulär mm.

Enkät Modul

Enkätmodul
Frågeenkät där data från svaren går direkt in i systemet och kan bearbetas vidare direkt.

Verksamhetsanpassat system

Telme™ Logistik anpassas vid uppstart till dina verksamhetsbehov och integreras med era stödsystem för bästa användar­upplevelse. Vi har sedan 1991 utvecklat kundanpassade logistiklösningar i molnet med hög skalbarhet till kunder på den nordiska marknaden, t ex NCC, Tele2, landsting, kommuner, Försvarsmakten och den privata sektorn.

Logga in på TelMe

Här loggar du in i de olika TelMe-applikationerna

OBS! Om du behöver hjälp med din inloggning eller hur man använder TelMe, ska du vända dig till kontaktpersonen hos din arbetsgivare.